Kuraklıkla Mücadele İçin Tüm İmkanlar Seferber Ediliyor
13.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme: 2021-01-13 12:09
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı Valiliğimiz koordinasyonunda video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Kuraklıkla Mücadele İçin Tüm İmkanlar Seferber Ediliyor

Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı

Valiliğimiz koordinasyonunda video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) çerçevesinde Tarımsal Kuraklıkla Mücadele

Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim

Altay, kurum müdürleri, enstitü müdürleri, oda başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla

dijital ortamda gerçekleştirildi.

Belirlenen gündem maddelerine geçmeden önce açılış konuşması yapan Vali

Vahdettin Özkan; “Kuraklık, su kaynaklarıyla tarımı ve tüm canlıları etkilemektedir. Tarımsal

üretim üzerinde oluşacak baskı ve su kaynaklarının yeterliliği ile ilgili husus toplumun,

kamunun gündemindedir. Belediyelerimizin ve merkezi birimlerimizin kuraklıkla ilgili

çalışmaları var. Belediyelerimiz kuraklık konusunda çok duyarlı. Tarımsal Kuraklıkla

Mücadele Eylem Planı’nda önceliğimiz, her bir il müdürlüğümüze, belediyelerimize, kamu

kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, üniversitelerimize ve araştırma

birimlerimize verilen görevleri belirlemek ve bütün personelimizi kuraklık konusunda

seferber ederek eylem planlarını uygulamaya koymaktır. Kuraklığın ekonomik ve çevresel

yönde baskılarını azaltma yönünde tedbir almalıyız. İklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili bir

farkındalık oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da toplantıda yaptığı konuşmada

şunları söyledi: “Tarımsal sulama Konya'nın ekonomisi için çok önemli. Elimizdeki suyu iyi

kullanmak ve mevcut su varlığımızı arttırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Suyumuz ne

kadar çok olursa olsun hem bireysel kullanımlarda hem tarımsal kullanımda mutlaka su

tasarrufuna gitmemiz gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli hizmet

önceliğimiz; özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak, tarıma ve

hayvancılığa dayalı sektörleri desteklemek. Tüm kurumlara bizimle gösterdikleri uyumlu ve

ahenkli çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda ele alınan konu başlıkları şöyle:

• Tarımsal Kuraklık Eylem Planının temel hedefi ve vizyonu diyebileceğimiz

sürdürülebilir bir tarımsal yapının nasıl olması gerektiği,

• Tarımsal kuraklığın çevresel, ekonomik ve sosyal hayatın üzerindeki etkileri,

• Kuraklığın ekonomik ve çevresel baskılarını azaltma yönündeki alınması gereken

tedbirler,

• Kamuoyunda bilinç düzeyinin artırılması yönündeki çalışmalar,

• Çevre açısından sürdürülebilir sulama suyunun kullanımının planlanması,

• Kriz döneminde etkin bir program uygulaması nasıl olmalı,

• Meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik kuraklığın özellikle kuraklık

öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler,

• Kurak Dönemlerde Kuru, Sulu Tarım Alanlarında Alınacak Önlemler ve Mera

Alanlarında planlama,

• İçme ve Kullanma Suyu Planlamaları,

• İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planının güncellenmesi,

• TAKEP kararlarını izleme biriminin kurulması,

• Zaman içerisinde gelişen faktörlere karşı gerekli çalışmaların yapılması,

• Kuraklıkla İlgili en kötü senaryoya göre iyileştirilmesi gereken alanlar nelerdir, bu

iyileştirme faaliyeti içerisinde kurumlarımıza düşen görevler,

• Su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi

hususunda yapılacak çalışmalar

  • Beğen
YORUM YAZIN
bursa escort- bursa escort- konya escort- bursa escort