Aşka Vuslat: Kimya Hatun’un Hikayesi
09.07.2024 - 19:42

Sezgi ATA

Sezgi ATA

Aşka Vuslat: Kimya Hatun’un Hikayesi

Bu hikaye, sizi ızdırap dolu bir aşkın derinliklerine götürecek.

Kimya Hatun, Mevlana’nın manevi kızıdır. Yaşıtlarına göre çok olgun olan Kimya, Mevlana’nın fikirlerinden etkilenir. Derviş misali hep bir bir arayışın içindedir ama ne aradığını bilmez ta ki Şems gelene kadar.

Konya’ya gelen bu sır küpü adam Kimya’nın dikkatini çekmiştir.Üstelik babası Mevlana ile olan sohbeti merakını iyice artırmıştır. Kimya farkında olmadan Şems’e aşık olmuştur. İnsan celladına aşık olurmuş ya, zavallı Kimya da Şems’in celladı olacağından habersiz içten içe sevdalanmıştır.

Konya halkının Mevlana’ya olan bağları ve Mevlanayı paylaşmak istememeleri yüzünden, Şems bir gece Konya’dan habersizce gider. Gidişine kahrolan sadece iki kişi vardır; Mevlana ve Kimya.. Mevlana’nın bu gidişten olumsuz etkilendiğini gören Konyalılar Şemsi üzdüklerini, yanlış davrandıklarını anlar ve Şems’i getirmesi için Mevlana’nın oğlu Sultan Veledi elçi yaparlar. Sultan Veled, Şemsi ikna etmeyi başarır ve Konya’ya geri getirir.

Dönüşüne en az Mevlana kadar sevinen Kimya’nın durumunu Mevlana fark eder. Şems’in bir kez daha çekip gitmemesi ve Kimyanın Şemse özlemini sona erdirmek için Şems ile Kimyayı evlendirir.

Şems ile Kimya evlenir evlenmesine ancak Kimya’nın beklediği gibi bir evlilik olmaz bu. Kimya hasretinin biteceğini düşünürken daha da çok hasrete düşer. Şems yanındadır ama beşeri bir birliktelik olmaz. Şems’in dünyevi arzuları yoktur. Şems ile aralarında öğrenci öğretmen ilişkisi gibi bir ilişki olur.Kimya, beşeri aşkından, öğretmeninden öğrendikleriyle sonsuz aşkına kavuşur.

Bu arada Mevlana’nın oğlu Alaeddin Çelebi Kimya’ya sevdalıdır .Bu aşk, Alaeddin için takıntı haline gelmiştir. Evli olmasına rağmen, her fırsatta Kimya’ya aşkını haykırır ve red edildiğinde öfke patlamaları yaşar.

Rivayete göre bu kıskançlık, Şems’i öldürme günahına kadar götürmüştür.

Bir başka rivayete göre de Kimya da Alaeddine sevdalıdır, ikisinin bir yasak aşk yaşadığı da konuşulur.

Akla gelen bir soru Kimya ile Şems evlenmeseydi ne olurdu? Alaaddin ile sevdalılar ise gerçek bir vuslat yaşanır mıydı?

Bir de olayın diğer boyutu var tabi Mevlana ile Şems’in arasında çıkan sapkın iddialara dur demek için kullanılan bir piyon muydu yoksa Kimya..

Kimbilir..

Öyle ya da böyle içinde bulunduğu durum Kimya’yı bitirir. Bir vuslat sancısı içerisinde hastalanır ve yataklara düşer.Her sancıyı içinde yaşadığı için vücudu kaldıramaz ve genç yaşta ölür.

Velhasıl Kimya Hatun kimine göre aşkıyla, kimine göre vuslatıyla, kimine göre de sadakatiyle bu dünyadan göç etmiştir.

Nur içinde uyu Kimya Hatun ????

 sahra_eylul@hotmail.com

  • Beğen
iLGiLi HABERLER
YORUM YAZIN