Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma
11.01.2021 - 16:57

KAMİLE MARAKOĞLU

KAMİLE MARAKOĞLU

Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir. Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2015 yılında yüzde 8.2 iken, 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında ise yüzde 20.8 yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, 2012 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5.7 milyon iken, 2023 yılında 8.6 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye nüfusunun %49.8’ini kadın nüfus oluşturmaktadır. Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi giderek artmaktadır. 2015 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78yıl, erkeklerde 75 ve kadınlarda 81 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 6 yıldır.

Ülkemizde hala; Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazla olup, kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından daha azdır. Türkiye’de kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı %9.3, Kadın hâkim oranı ise %37, Kadın Doktor oranı %40, Akademik personel içerisinde kadın profesörlerin oranı %29’dur. Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer almaktadır. Kadına, Kıza, Çocuğa Yönelik İhmal, İstismar ve Şiddet Cinsiyet Eşitsizliği Hala ülkemizde önemini koruyan önemli konular arasındadır. Bu konulara ilaveten Yaşlanma hem Kadın Hem Erkekte Sağlıklı ele alınması gereken konulardandır.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kronik dejenerasyonlar, hastalıklar, sosyal statüde değişme gibi birden fazla faktörün etkisi ile birey yavaş yavaş bir başkasına maddi ve manevi olarak bağımlı hale gelmeye başlamaktadır. Hem Kadın hem de Erkeklerde bu dönemde Kronik hastalıklar artmakta, Beslenme problemleri, Alzheimer-Demans, Depresyon, Fiziksel aktivitede azalma, Görme, İşitme, Ağız Diş problemleri, Ürolojik ve Kadın Hastalıkları gibi problemlerde, kadına ve erkeklere yönelik kanserlerde artışlar olmaktadır. Kadınların doğuşta beklenen yaşam sürelerinin erkeklerden daha uzun olması; hastalık, stres, üreme sağlığı sorunları ve menopozile ilişkili problemleri daha uzun süre yaşamalarına neden olmaktadır.

Bu dönemde özellikle şu hedeflere önem verilmeli;

 1-Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığının ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması; Diyabet, Kardiyovasküler Hastalıklar, Hipertansiyon, Obezite ve Osteoporoz gibi hastalıklara yönelik sağlık taramaları yapılmalı.

2-Tütün kullanımı ile mücadele edilmeli.

3-Sağlıklı yaşlanma için egzersiz, Fiziksel aktivite ve Rehabilitasyon hizmetleri geliştirilmeli.

 4-Yaşlılara yönelik Aile Hekimliğine entegre edilmiş Evde Sağlık Hizmetlerinin sürdürülmesi, Geliştirilmesi ve Paydaş Kuruluşlar ile İşbirliğinin Sağlanmalı.

5-Yaşlılıkta Nöropsikiyatrik hastalıklar, Yeti yitimi, Yaşlı istismarı ve Şiddet konularında planlamalar ve etkinlikler yapılmalı.

6-Yaşlılıkta tanı, tedavi ve izleme hizmetlerinin uygun ve etkili İşlemesinin Sağlanması

7-Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti verenlerin eğitiminin düzenlenmeli.

 8-Bütün bireylere, Sağlıklı yaşlanma sürecinde sağlıklı gıdalara ulaşımın ve yeterli beslenmenin sağlanması.

9-Kadınlarda Meme kanseri taraması, Rahim ağzı kanseri taramalarına, hem erkekte hem kadında Kolon kanseri taramalarına, erkekte Prostat kanseri taramalarına sağlıklı yaşlanma döneminde önem verilmelidir.

10-Hastanelerde; 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması, Palyatif Bakım Merkezleri, Geriatri Klinikleri ve Polikliniklerinin açılmasına önem verilmelidir.

  • Beğen
YORUM YAZIN